Söktermen rimlig har 16 resultat
SVSvenskaENEngelska
rimlig(a)[vettig] suitable(a)[vettig]
rimlig(a)[vettig] acceptable(a)[vettig]
rimlig reasonable
rimlig(a)[grad] reasonable(a)[grad]
rimlig(a)[kvantitet] reasonable(a)[kvantitet]
SVSvenskaENEngelska
rimlig(a)[priser] reasonable(a)[priser]
rimlig(a)[vettig] possible(a)[vettig]
rimlig(adj n v)[adequate, reasonable, decent] fair(adj n v)[adequate, reasonable, decent]
rimlig(a)[priser] fair(a)[priser]
rimlig(a)[grad] modest(a)[grad]
rimlig(a)[priser] modest(a)[priser]
rimlig(o)[grad] reasonably(o)[grad]
rimlig(a)[uttalande] credible(a)[uttalande]
rimlig(a)[uttalande] believable(a)[uttalande]
rimlig(a)[uttalande] plausible(a)[uttalande]
rimlig plausible
SVSynonymer för rimligENÖversättningar
sannolik[antaglig]probable
trovärdig[antaglig]credible
presumtiv[antaglig]presumptive
tänkbar[antaglig]conceivable
potentiell[antaglig]potential
plausibel[antaglig]plausible
möjlig[antaglig]feasible
trolig[antaglig]likely
förståelig[fattbar]fathomable
förklarlig[fattbar]accountable
klar[fattbar]limpid
otvetydig[fattbar]unambiguous
tydlig[fattbar]transparent
begriplig[fattbar]fathomable
billig[lindrig]cheap
skälig[lindrig]fair
resonabel[lindrig]resonable
måttlig[lindrig]abstinent
lindrig[skälig]slight
lagom[skälig]just enough