Söktermen Rise and Fall of the City of Mahagonny har ett resultat
Hoppa till

EN SV Översättningar för rise

rise (n) [quantity] stigande (n) {n} [quantity]
rise (n v) [To move upwards]
 • risen
 • rise
 • rise
 • rose
 • rose
stiga (n v) [To move upwards]
 • stigen
rise (v) [prices]
 • risen
 • rise
 • rise
 • rose
 • rose
stiga (v) [prices]
 • stigen
rise (v) [road]
 • risen
 • rise
 • rise
 • rose
 • rose
stiga (v) [road]
 • stigen
rise (v) [bed] gå upp (v) [bed]
rise (v) [prices] gå upp (v) [prices]
rise (v) [sun] gå upp (v) [sun]
rise (v) [religion]
 • risen
 • rise
 • rise
 • rose
 • rose
uppstå (v) [religion]
 • uppstådd
rise (v) [bed] stiga upp (v) [bed]
rise (v) [sun] stiga upp (v) [sun]

EN SV Översättningar för and

and och
and (o) [conjunction] och (o) [conjunction]
and samt

EN SV Översättningar för fall

fall (n) [drop] fallande (n) {n} [drop]
fall (n) [prices] minskning (n) [prices] (u)
fall (n) [civilization] sjunkande (n) {n} [civilization]
fall (v) [prices]
 • fallen
 • fall
 • fall
 • fell
 • fell
sjunka (v) [prices]
 • sjunken
fall (n) [civilization] nedgång (n) [civilization] (u)
fall (n) [prices] nedgång (n) [prices] (u)
fall (v n) [act of moving in gas or vacuum under the effect of gravity from a point to a lower point] fall (v n) {n} [act of moving in gas or vacuum under the effect of gravity from a point to a lower point]
fall (n) [drop] fall (n) {n} [drop]
fall (n) [temperature] fall (n) {n} [temperature]
fall (v) [night] falla på (v) [night]

EN SV Översättningar för of

of (o) [general] för (o) [general]
of (o) [general] till (o) [general]
of (o) [possession] (o) [possession]
of (o) [books] av (o) [books]
of (o) [material] av (o) [material]
of (o) [possession] av (o) [possession]
of (o) [origin] från (o) [origin]
of (o) [general] med (o) [general]
of (o) [material] gjord av (o) [material]
of (o) [time] i (o) [time]

EN SV Översättningar för the

the (o) [definite article] det (o) [definite article]
the den
the (o) [definite article] den (o) [definite article]
the trokoloren
the (o) [definite article] de (o) [definite article]
the tull (u)
the vänstern (invariable)
the (article adv) ['''the''' + ~''comparative'', '''the''' + ''comparative''] ju (article adv) ['''the''' + ~''comparative'', '''the''' + ''comparative'']
the (article adv) ['''the''' + ~''comparative'', '''the''' + ''comparative''] desto (article adv) ['''the''' + ~''comparative'', '''the''' + ''comparative'']
the vintergatan

EN SV Översättningar för city

city stad (u)
city (n) [general] stad (n) [general] (u)
city (n proper) [large settlement] stad (n proper) [large settlement] (u)