Söktermen rootless har ett resultat
Hoppa till
EN Engelska SV Svenska
rootless (a) [botany] rotlös (a) [botany]

Engelska Svenska översättingar

EN Synonymer för rootless SV Översättningar
shaky [weak] skral
unsure [weak] osäker
wavering [weak] vacklan
wobbly [weak] vacklande
insecure [weak] vacklande