Söktermen rot har 16 resultat
SV Svenska EN Engelska
rot (u) root
rot (n v) [analysis: zero of a function] (u) root (n v) [analysis: zero of a function]
rot (n) [botanik] (u) root (n) [botanik]
rot (n) [hår] (u) root (n) [hår]
rot (n) [lingvistik] (u) root (n) [lingvistik]
SV Svenska EN Engelska
rot (n) [matematik] (u) root (n) [matematik]
rot (n) [nagel] (u) root (n) [nagel]
rot (n) [tand] (u) root (n) [tand]
SV Synonymer för rot EN Översättningar
grund [fäste] (u basic
bas [fäste] (u bass guitar
underlag [fäste] n support
rhizom [rotända] (u rhizome
ursprung [upphov] n source
upprinnelse [upphov] origin
begynnelse [upphov] (u beginning
början [upphov] (invariable birth
uppkomst [upphov] (u genesis (formal)
orsak [upphov] (u reason
frö [upphov] n seed
vagga [upphov] cradle
källa [orsak] (u well
härkomst [orsak] (u origin
upphov [orsak] n origin
uppslag [ursprung] n cuff
impuls [ursprung] (u impulse
tillstymmelse [ämne] shred
ansats [ämne] (u run-up
rudiment [ämne] n rudiment
EN Engelska SV Svenska
rot (u) root
rot (n v) [analysis: zero of a function] (u) root (n v) [analysis: zero of a function]
rot (n) [botanik] (u) root (n) [botanik]
rot (n) [hår] (u) root (n) [hår]
rot (n) [lingvistik] (u) root (n) [lingvistik]
rot (n) [matematik] (u) root (n) [matematik]
rot (n) [nagel] (u) root (n) [nagel]
rot (n) [tand] (u) root (n) [tand]

Engelska Svenska översättingar