Söktermen rot har 21 resultat
SV Svenska EN Engelska
rot (u) root
rot (n v) [analysis: zero of a function] (u) root (n v) [analysis: zero of a function]
rot (n) [botanik] (u) root (n) [botanik]
rot (n) [hår] (u) root (n) [hår]
rot (n) [lingvistik] (u) root (n) [lingvistik]
SV Svenska EN Engelska
rot (n) [matematik] (u) root (n) [matematik]
rot (n) [nagel] (u) root (n) [nagel]
rot (n) [tand] (u) root (n) [tand]
SV Synonymer för rot EN Översättningar
grund [fäste] (u Fundament {n}
bas [fäste] (u Fundament {n}
underlag [fäste] n Stütze {f}
rhizom [rotända] (u Wurzelstock {m}
ursprung [upphov] n Ursprung {m}
begynnelse [upphov] (u Beginn {m}
början [upphov] (invariable Anfang {m}
uppkomst [upphov] (u Genese {f}
orsak [upphov] (u Grund {m}
frö [upphov] n Saat {f}
vagga [upphov] Wiege {f}
källa [orsak] (u Quelle {f}
härkomst [orsak] (u Abstammung {f}
upphov [orsak] n Wurzel {f}
uppslag [ursprung] n Aufschlag {m}
impuls [ursprung] (u Anregung {f}
ansats [ämne] (u Anlauf {m}
rudiment [ämne] n Ansatz {m}
embryo [ämne] n Embryo {m}
anledning [början] (u Anlass {m}
EN Engelska SV Svenska
rot (v) [decompose]
 • rotted
 • rot
 • rot
 • rotted
 • rotted
sönderfalla (v) [decompose]
 • sönderfallen
rot (v) [decompose]
 • rotted
 • rot
 • rot
 • rotted
 • rotted
vittra (v) [decompose]
 • vittrad
rot (n) [decomposition] förruttnelse (n) [decomposition] (u)
rot (n) [fruit] förruttnelse (n) [fruit] (u)
rot (n) [decomposition]
 • rotted
 • rot
 • rot
 • rotted
 • rotted
röta (n) [decomposition] (u)
 • rötad
rot (n) [fruit]
 • rotted
 • rot
 • rot
 • rotted
 • rotted
röta (n) [fruit] (u)
 • rötad
rot (n) [decomposition] ruttenhet (n) [decomposition] (u)
rot (v) [decompose]
 • rotted
 • rot
 • rot
 • rotted
 • rotted
ruttna (v) [decompose]
 • ruttnad
rot (v n) [to decay]
 • rotted
 • rot
 • rot
 • rotted
 • rotted
ruttna (v n) [to decay]
 • ruttnad
rot (v) [wood]
 • rotted
 • rot
 • rot
 • rotted
 • rotted
ruttna (v) [wood]
 • ruttnad
rot (v) [wood]
 • rotted
 • rot
 • rot
 • rotted
 • rotted
murkna (v) [wood]
 • murknad
rot (v) [decompose] skämmas (v) [decompose]
rot
 • rotted
 • rot
 • rot
 • rotted
 • rotted
multna
 • multnad

Engelska Svenska översättingar