Söktermen Royal coat of arms of the United Kingdom har ett resultat
Hoppa till

ENSV Översättningar för royal

royal (a)[general] kunglig (a)[general]
royal (a)[general] regal (a)[general]

ENSV Översättningar för coat

coat (n)[clothing - man] rock (n)[clothing - man](u)
coat (n)[clothing - woman] kappa (n)[clothing - woman](u)
coat kavaj

ENSV Översättningar för of

of (o)[general] för (o)[general]
of (o)[general] till (o)[general]
of (o)[possession](o)[possession]
of (o)[books] av (o)[books]
of (o)[material] av (o)[material]
of (o)[possession] av (o)[possession]
of (o)[origin] från (o)[origin]
of (o)[general] med (o)[general]
of (o)[material] gjord av (o)[material]
of (o)[time] i (o)[time]

ENSV Översättningar för arms

ENSV Översättningar för the

the (o)[definite article] det (o)[definite article]
the den
the (o)[definite article] den (o)[definite article]
the trokoloren
the (o)[definite article] de (o)[definite article]
the tull (u)
the vänstern (invariable)
the (article adv)['''the''' + ~''comparative'', '''the''' + ''comparative''] ju (article adv)['''the''' + ~''comparative'', '''the''' + ''comparative'']
the (article adv)['''the''' + ~''comparative'', '''the''' + ''comparative''] desto (article adv)['''the''' + ~''comparative'', '''the''' + ''comparative'']
the vintergatan

ENSV Översättningar för united

united (a)[effort] förenad (a)[effort]
united (a)[general] förenad (a)[general]
united (a)[effort] gemensam (a)[effort]
united (a)[effort] kollektiv (a)[effort]
united (a)[effort] samfälld (a)[effort]
united (a)[general] enad (a)[general]

ENSV Översättningar för kingdom