Söktermen run into har 7 resultat
EN Engelska SV Svenska
run into (v) [person] stöta på (v) [person]
run into (v) [accident] stöta mot (v) [accident]
run into (v) [accident] törna mot (v) [accident]
run into (v) [person] råka (v) [person]
run into (v) [nautical] stöta ihop (v) [nautical]
EN Engelska SV Svenska
run into (v) [nautical] ränna på (v) [nautical]
run into (v) [person] träffa på (v) [person]

EN SV Översättningar för run

run (v) [business company]
 • run
 • run
 • run
 • ran
 • ran
driva (v) [business company]
 • driven
run (v) [mechanical]
 • run
 • run
 • run
 • ran
 • ran
(v) [mechanical]
 • gången
run (n) [nylons]
 • run
 • run
 • run
 • ran
 • ran
maska (n) [nylons]
 • maskad
run (v) [water]
 • run
 • run
 • run
 • ran
 • ran
flyta (v) [water]
 • fluten
run (v) [water]
 • run
 • run
 • run
 • ran
 • ran
rinna (v) [water]
 • runnen
run (v) [mechanical] vara i gång (v) [mechanical]
run löpning (u)
run
 • run
 • run
 • run
 • ran
 • ran
springa
 • sprungen
run (v) [movement]
 • run
 • run
 • run
 • ran
 • ran
springa (v) [movement]
 • sprungen
run (v) [movement]
 • run
 • run
 • run
 • ran
 • ran
löpa (v) [movement]
 • löpt

EN SV Översättningar för into

into till
into (o) [direction] i (o) [direction]
into (o) [preposition] i (o) [preposition]
into (o) [preposition] in i (o) [preposition]
into in

Engelska Svenska översättingar

EN Synonymer för run into SV Översättningar
bore [penetrate] långtråkig händelse (u)
drill [penetrate] drill (u)
enter [penetrate] inträda
perforate [penetrate] perforera
puncture [penetrate] stick (informal)
run through [penetrate] gå igenom
pierce [penetrate] genombryta
bump [bump with the head] törn
batter [bump with the head] piska
ram [bump with the head] ramm
butt [bump with the head] (slang stjärt (u)
jar [bump] gräla
jolt [bump] skakning (u)
collide with [bump] ränna på
shove [bump] skjuta
punch [bump] slå hål i
prod [bump] egga