Söktermen run through har ett resultat
Hoppa till
EN Engelska SV Svenska
run through (v) [text] gå igenom (v) [text]

EN SV Översättningar för run

run (v) [business company]
 • run
 • run
 • run
 • ran
 • ran
driva (v) [business company]
 • driven
run (v) [mechanical]
 • run
 • run
 • run
 • ran
 • ran
(v) [mechanical]
 • gången
run (n) [nylons]
 • run
 • run
 • run
 • ran
 • ran
maska (n) [nylons]
 • maskad
run (v) [water]
 • run
 • run
 • run
 • ran
 • ran
flyta (v) [water]
 • fluten
run (v) [water]
 • run
 • run
 • run
 • ran
 • ran
rinna (v) [water]
 • runnen
run (v) [mechanical] vara i gång (v) [mechanical]
run löpning (u)
run
 • run
 • run
 • run
 • ran
 • ran
springa
 • sprungen
run (v) [movement]
 • run
 • run
 • run
 • ran
 • ran
springa (v) [movement]
 • sprungen
run (v) [movement]
 • run
 • run
 • run
 • ran
 • ran
löpa (v) [movement]
 • löpt

EN SV Översättningar för through

through (a) [finished] (informal) avslutad (a) [finished]
through (a) [finished] (informal) färdig (a) [finished]
through (a) [finished] (informal) klar (a) [finished]
through (o) [reason] (informal) på grund av (o) [reason]
through (o) [time] (informal) ut (o) [time]
through (o) [time] (informal) till slutet av (o) [time]
through (o) [adverb] (informal) genom (o) [adverb]
through (o) [general] (informal) genom (o) [general]
through (o) [means] (informal) genom (o) [means]
through (o) [reason] (informal) genom (o) [reason]

Engelska Svenska översättingar

EN Synonymer för run through SV Översättningar
bore [penetrate] långtråkig händelse (u)
drill [penetrate] drill (u)
enter [penetrate] inträda
perforate [penetrate] perforera
puncture [penetrate] stick (informal)
run into [penetrate] träffa på
pierce [penetrate] genombryta
spend [activity] tillbringa
consume [activity] tära
use up [activity] konsumera
exhaust [activity] uttömma
expend [activity] lägga ner
terminate [activity] (formal stoppa
conclude [activity] konkludera
go [activity] starta
scan [glance over] skanna
skim [glance over] glida fram
read [glance over] läsa
look over [glance over] titta igenom
leaf [glance over] löv {n}