Söktermen rusta har 2 resultat
Hoppa till
SV Svenska EN Engelska
rusta
 • rustad
arm
 • armed
 • arm
 • arm
 • armed
 • armed
rusta
 • rustad
prepare
 • prepared
 • prepare
 • prepare
 • prepared
 • prepared
SV Synonymer för rusta EN Översättningar
stålsätta sig [bemanna sig] steel oneself (v)
bemanna [bemanna sig] man
bestycka [armera] arm
beväpna [armera] arm
inkalla [försätta på krigsfot] call up
sätta in [försätta på krigsfot] put in
sätta i rörelse [försätta på krigsfot] start
uppbåda [försätta på krigsfot] summon
mobilisera [försätta på krigsfot] mobilize
utrusta [väpna] accoutre
armera [väpna] reinforce
förse med [väpna] provide with
förbereda [laga i ordning] prepare
tillaga [laga i ordning] get ready
renovera [reparera] renovate
bereda sig [rusta sig] brace oneself
göra sig i ordning [rusta sig] get washed
rengöra [städa] scavenge
pyssla [städa] busy oneself
ordna [städa] put in order