Söktermen ryck har 15 resultat
SV Svenska EN Engelska
ryck (n) [rörelse] {n} start (n) [rörelse]
ryck (n) [aktivitet] {n} bout (n) [aktivitet]
ryck (n) [aktivitet] {n} spell (n) [aktivitet]
ryck (n) [rörelse] {n} wrench (n) [rörelse]
ryck {n} hitch
SV Svenska EN Engelska
ryck (n) [rörelse] {n} pull (n) [rörelse]
ryck (n) [rörelse] {n} tug (n) [rörelse]
ryck (n) [rörelse] {n} jerk (n) [rörelse]
ryck (n v) [A sudden, vigorous pull] {n} yank (n v) [A sudden, vigorous pull]
ryck {n} twich
ryck {n} twitch
ryck {n} tug
ryck {n} jerk
ryck {n} snatch
ryck {n} pull
SV Synonymer för ryck EN Översättningar
stöt [lyftning] (u shock
press [lyftning] (u press
lyft [lyftning] n lifted
känning [hugg] feeling
grepp [hugg] n grip
napp [hugg] (u bite
utbrott [anfall] n tantrum
ryckning [sprittning] (u jerk
kast [knyck] n caste
släng [knyck] dash
puff [knyck] (u hassock
knix [knyck] curtsey
anfall [nyck] n attack
infall [nyck] n whim
ansats [nyck] (u run-up
knäpp [nyck] n cranky
spurt [nyck] (u spurt
tag [stund] n hold
mellantid [period] (u meantime
paus [period] (u breather (informal)