Söktermen säkert har 19 resultat
SV Svenska EN Engelska
säkert (o) [säkerhet] obviously (o) [säkerhet]
säkert (adv) [in a secure manner] securely (adv) [in a secure manner]
säkert (o) [allmän] with certainty (o) [allmän]
säkert (o) [allmän] for certain (o) [allmän]
säkert (o) [allmän] for sure (o) [allmän]
SV Svenska EN Engelska
säkert (o) [allmän] rightly (o) [allmän]
säkert (o) [säkerhet] evidently (o) [säkerhet]
säkert (o) [övertygelse] obviously (o) [övertygelse]
säkert certainly
säkert (o) [övertygelse] doubtlessly (o) [övertygelse]
säkert (o) [övertygelse] of course (o) [övertygelse]
säkert (o) [övertygelse] assuredly (o) [övertygelse]
säkert (o) [övertygelse] definitely (o) [övertygelse]
säkert (o) [säkerhet] bound (o) [säkerhet]
säkert (o) [säkerhet] clearly (o) [säkerhet]
säkert (o) [övertygelse] surely (o) [övertygelse]
säkert (o) [övertygelse] certainly (o) [övertygelse]
säkert surety
säkert safely