Söktermen sätta har 10 resultat
SV Svenska EN Engelska
sätta
 • satt
place
 • placed
 • place
 • place
 • placed
 • placed
sätta (v) [föremål]
 • satt
place (v) [föremål]
 • placed
 • place
 • place
 • placed
 • placed
sätta
 • satt
put
 • put
 • put
 • put
 • put
 • put
sätta (v) [föremål]
 • satt
put (v) [föremål]
 • put
 • put
 • put
 • put
 • put
sätta (v) [föremål]
 • satt
plant (v) [föremål]
 • planted
 • plant
 • plant
 • planted
 • planted
SV Svenska EN Engelska
sätta
 • satt
set
 • set
 • set
 • set
 • set
 • set
sätta (v) [föremål]
 • satt
set (v) [föremål]
 • set
 • set
 • set
 • set
 • set
sätta (v) [gäst]
 • satt
seat (v) [gäst]
 • seated
 • seat
 • seat
 • seated
 • seated
sätta (v) [föremål]
 • satt
lay (v) [föremål]
 • laid
 • lay
 • lay
 • laid
 • laid
sätta (v) [hortikultur]
 • satt
dibble (v) [hortikultur]
 • dibbled
 • dibble
 • dibble
 • dibbled
 • dibbled
SV Synonymer för sätta EN Översättningar
fästa [anbringa] fasten
aptera [anbringa] adapt
montera [anbringa] put up
ordna [anbringa] put in order
arrangera [anbringa] arrange
ställa [placera] set
lägga [placera] put
[plantera] sooo (adv)
våga [satsa] dare
investera [satsa] invest
åstadkomma [göra] achieve
lämna [göra] ditch (informal)
placera sig [sätta sig] position oneself
klarna [sätta sig] clarify
lägga sig [sätta sig] subside
stelna [sätta sig] stiffen
studera [sätta sig in i] study
penetrera [sätta sig in i] penetrate
orientera sig [sätta sig in i] orient
bemästra [sätta sig in i] master