Söktermen har 22 resultat
SV Svenska EN Engelska
(o) [sätt] in such a manner (o) [sätt]
(adv) [in a particular manner] sooo (adv) [in a particular manner] (adv)
(v) [hortikultur] sow (v) [hortikultur]
sow
(o) [grad] to such a degree (o) [grad]
SV Svenska EN Engelska
(o) [grad] to such an extent (o) [grad]
(o) [intensifierande ord] that (o) [intensifierande ord]
(o) [konsekvens] in order that (o) [konsekvens]
(o) [tid] thereabout (o) [tid]
(o) [tid] thereabouts (o) [tid]
(v) [agrikultur] seed (v) [agrikultur]
(o) [sätt] in such a way (o) [sätt]
(o) [adverb] this (o) [adverb]
(o) [sätt] so (o) [sätt]
(o) [konsekvens] so (o) [konsekvens]
(conj adv adj int n) [in a particular manner] so (conj adv adj int n) [in a particular manner]
(o) [grad] so (o) [grad]
(o) [adverb] so (o) [adverb]
so
(o) [allmän] thus (o) [allmän]
such
thus
SV Synonymer för EN Översättningar
beså [sätta] seed
odla [sätta] cultivate
plantera [sätta] set
strö ut [utså] sprinkle
sprida [utså] spread like wildfire
ho [kar] sink
ämbar [kar] pail
hink [kar] (u gravity bong (n)
spann [kar] n span
balja [kar] (u scabbard
ingjuta [utsprida] infuse
sålunda [på det sättet] thus
likadant [på det sättet] similarly
sic [på det sättet] sic
sätta [plantera] set
aha [jaså] aha
kärl [skål] n vessel (arch.)
burk [skål] (u jar
fat [skål] n barrelful
potta [skål] (u chamber pot