Söktermen så gott som har 7 resultat
SV Svenska EN Engelska
så gott som (o) [nästan] almost (o) [nästan]
så gott som (o) [nästan] nearly (o) [nästan]
så gott som (o) [allmän] virtually (o) [allmän]
så gott som (o) [nästan] all but (o) [nästan]
så gott som (o) [nästan] not quite (o) [nästan]
SV Svenska EN Engelska
så gott som (o) [allmän] practically (o) [allmän]
så gott som (adv) [for every functional purpose] to all intents and purposes (adv) [for every functional purpose]

SV EN Översättningar för

(adv) [in a particular manner] sooo (adv) [in a particular manner] (adv)
(o) [sätt] in such a manner (o) [sätt]
(o) [allmän] thus (o) [allmän]
so
(o) [adverb] so (o) [adverb]
(o) [grad] so (o) [grad]
(conj adv adj int n) [in a particular manner] so (conj adv adj int n) [in a particular manner]
(o) [konsekvens] so (o) [konsekvens]
(o) [sätt] so (o) [sätt]
(o) [adverb] this (o) [adverb]

SV EN Översättningar för gott

gott good
gott (adj adv n) [acting in the interest of good; ethical good intentions] good (adj adv n) [acting in the interest of good; ethical good intentions]
gott (n) [allmän] good (n) [allmän]
gott well
gott (a) [minne] retentive (a) [minne]

SV EN Översättningar för som

som like (formal)
som (o) [jämförelse] like (o) [jämförelse] (formal)
som (o) [konjunktion] like (o) [konjunktion] (formal)
som (o) [preposition] like (o) [preposition] (formal)
som (o) [som t ex] like (o) [som t ex] (formal)
som (o) [sätt] like (o) [sätt] (formal)
som (o) [som t ex] such as (o) [som t ex]
som (o) [jämförelse] as (o) [jämförelse]
som (o) [konjunktion] as (o) [konjunktion]
som (o) [liksom] as (o) [liksom]
SV Synonymer för så gott som EN Översättningar
ungefärlig [approximativ] approximate
nästan [approximativ] almost
närapå [approximativ] almost
snarast [approximativ] more exactly
på håret [approximativ] by the skin of one's teeth
snudd på [approximativ] all but
nära [approximativ] close
inte långt ifrån [nära nog] close
praktiskt taget [nära nog] all but
liksom [nära nog] like (formal)
nära nog [snart sagt] well-nigh
nära på [snart sagt] all but
snart [snart sagt] soon