Söktermen saker har 37 resultat
SV Svenska EN Engelska
säker confident
säker safe
säker (adj n) [baseball: in the base] safe (adj n) [baseball: in the base]
säker (a) [fara] safe (a) [fara]
säker (a) [omständigheter] safe (a) [omständigheter]
SV Svenska EN Engelska
säker (a) [plats] safe (a) [plats]
säker (a) [riskera] safe (a) [riskera]
säker (a) [klok] sound (a) [klok]
säker (a) [uppförande] self-confident (a) [uppförande]
säker (a) [uppförande] assured (a) [uppförande]
säker solid
säker (a) [uppförande] confident (a) [uppförande]
säker (a) [övertygelse] confident (a) [övertygelse]
säker (a) [uppförande] self-assured (a) [uppförande]
säker (a) [uppförande] sure of oneself (a) [uppförande]
säker (a) [övertygelse] convinced (a) [övertygelse]
säker (a) [faktum] indisputable (a) [faktum]
säker (a) [fara] without risk (a) [fara]
säker (a) [avsikt] unfaltering (a) [avsikt] (formal)
säker (a) [absolut] bound (a) [absolut]
säker (a) [berömmelse] secure (a) [berömmelse]
säker (a) [fara] secure (a) [fara]
säker (a) [övertygelse] satisfied (a) [övertygelse]
säker (a) [avsikt] firm (a) [avsikt]
säker (a) [absolut] certain (a) [absolut]
säker (a) [berömmelse] certain (a) [berömmelse]
säker (a) [faktum] certain (a) [faktum]
säker (a) [övertygelse] certain (a) [övertygelse]
säker (a) [absolut] positive (a) [absolut]
säker (a) [bevis] positive (a) [bevis]
säker (a) [övertygelse] positive (a) [övertygelse]
säker (a) [absolut] sure (a) [absolut]
säker (adj adv int) [certain in one's knowledge or belief] sure (adj adv int) [certain in one's knowledge or belief]
säker (a) [övertygelse] sure (a) [övertygelse]
säker (a) [klok] wise (a) [klok] (arch.)
säker sure
säker secure
SV Synonymer för saker EN Översättningar
egendom [ägodel] (u estate
lösöre [ägodel] n chattel
förmögenhet [ägodel] (u wealth
besittning [ägodel] (u dominion
effekter [ägodel] effects
prylar [ägodel] (up gadgetry
grejor [ägodel] (p paraphernalia
tillhörighet [ägodel] belonging
don [redskap] n tackle
tyg [redskap] n textile
mens [månatlig blödning] (u period
reglering [månatlig blödning] (u regulation
menstruation [månatlig blödning] (u period
pryl [prylar] (u doohickey
apparatur [verktyg] (u equipment
hjälpmedel [verktyg] n facility
instrument [verktyg] n instruments
tillbehör [verktyg] n trappings
attiralj [verktyg] apparatus
maskin [verktyg] (u engine