Söktermen samlad har 15 resultat
SV Svenska EN Engelska
samlad (a) [uppförande] cool (a) [uppförande]
samlad (a) [ackumulerad] accumulated (a) [ackumulerad]
samlad (a) [ackumulerad] cumulated (a) [ackumulerad]
samlad (a) [ackumulerad] gathered (a) [ackumulerad]
samlad (a) [ackumulerad] amassed (a) [ackumulerad]
SV Svenska EN Engelska
samlad (a) [ackumulerad] collected (a) [ackumulerad]
samlad (a) [uppförande] collected (a) [uppförande]
samlad (a) [uppförande] self-controlled (a) [uppförande]
samlad (a) [uppförande] self-possessed (a) [uppförande]
samlad (a) [uppförande] calm (a) [uppförande]
samlad (a) [uppförande] phlegmatic (a) [uppförande]
samlad (a) [uppförande] composed (a) [uppförande]
samlad (a) [ansträngning] combined (a) [ansträngning]
samlad (a) [ansträngning] concerted (a) [ansträngning]
samlad (adj) [performed through a concert of effort] concerted (adj) [performed through a concert of effort]
SV Synonymer för samlad EN Översättningar
fattad [behärskad] composed
måttfull [behärskad] temperate (formal)
sansad [behärskad] dispassionate
förnuftig [behärskad] rational
saklig [behärskad] matter-of-fact
lugn [behärskad] n calmness
stabil [behärskad] stable
besinningsfull [behärskad] sober-minded
enstämmig [enhällig] unanimous
förenad [enhällig] conjoint (formal)
gemensam [enhällig] conjoint (formal)
kollektiv [enhällig] conjoint (formal)
samfälld [enhällig] conjoint (formal)
ackumulerad [hopspard] accumulative (formal)
kumulativ [hopspard] growing
församlad [gemensam] collected
fullständig [komplett] full
uttömmande [komplett] exhaustive
koncentrerad [sammanhållen] condensed
central [sammanhållen] central