Söktermen sammanfallande har ett resultat
Hoppa till
SV Svenska EN Engelska
sammanfallande (n) [rum] {n} coincidence (n) [rum]
SV Synonymer för sammanfallande EN Översättningar
ordagrann [överensstämmande] сло́во в сло́во (adv adj n)
likformig [överensstämmande] однообра́зный (adj n v)
kongruent [överensstämmande] конгруэ́нтный (adj)
uniform [överensstämmande] (u фо́рма (n v)
lik [överensstämmande] n ра́вный (n v)
likvärdig [fullt motsvarig] эквивале́нтный (adj n)
täckande [fullt motsvarig] покрытие (nt)
träffande [fullt motsvarig] вырази́тельный (adj)
riktig [fullt motsvarig] корре́ктный (adj v)
korrekt [fullt motsvarig] пра́вильно (adj adv int n v)
ekvivalent [fullt motsvarig] эквивале́нт (adj n)
adekvat [fullt motsvarig] доста́точный (adj determiner)
synkron [samtidig] синхро́нный (adj)
liktydig [fullkomligt överensstämmande] равноси́льный (v adj)
synonym [fullkomligt överensstämmande] синоними́чный (adj)