Söktermen sanction har 11 resultat
EN Engelska SV Svenska
sanction (n) [law] bekräftelse (n) [law] (u)
sanction (v) [confirm] försäkra (v) [confirm]
sanction (n) [law] godkännande (n) {n} [law]
sanction (v) [confirm] godkänna (v) [confirm]
sanction (n) [law] bifall (n) {n} [law]
EN Engelska SV Svenska
sanction (n) [law] sanktion (n) [law] (u)
sanction (n) [punishment] sanktion (n) [punishment] (u)
sanction tillåtelse (u)
sanction (v) [confirm] bekräfta (v) [confirm]
sanction (v) [confirm] bifalla (v) [confirm]
sanction (n) [diploma] officiellt godkännande (n) {n} [diploma]

Engelska Svenska översättingar

EN Synonymer för sanction SV Översättningar
vote for [agreement] rösta på
approve [agreement] bifalla
affirm [agreement] bejaka
espouse [agreement] gifta sig med
ratify [agreement] (formal stadfästa
adopt [agreement] adoptera
acceptance [certification] antagande {n}
endorsement [certification] endossement {n}
warranty [certification] garanti (u)
corroboration [certification] bestyrkande {n}
affirmation [certification] påstående {n}
let [permission] låt
permit [permission] tillståndsbevis {n}
stand for [permission] förespråka
entitle [permission] bemyndiga
grant [permission] medgiva
pass [permission] övergå
allow [permission] öppna dörren för
authorisation [authorization] godkännande {n}
permission [authorization] permission (u)