Söktermen sannolik har 7 resultat
SVSvenskaENEngelska
sannolik plausible
sannolik(a)[presumtiv] suppositional(a)[presumtiv]
sannolik(a)[presumtiv] presumptive(a)[presumtiv]
sannolik(a)[allmän] likely(a)[allmän]
sannolik probable
SVSvenskaENEngelska
sannolik(a)[allmän] probable(a)[allmän]
sannolik likely
SVSynonymer för sannolikENÖversättningar
trovärdig[antaglig]credible
presumtiv[antaglig]presumptive
tänkbar[antaglig]conceivable
potentiell[antaglig]potential
plausibel[antaglig]plausible
rimlig[antaglig]fair
möjlig[antaglig]feasible
trolig[antaglig]likely
vederhäftig[tillförlitlig]solvent
pålitlig[tillförlitlig]trustworthy
sann[tillförlitlig]for real(adj adv)
hederlig[tillförlitlig]honourable
solid[tillförlitlig]solid
gedigen[tillförlitlig]genuine
kanonisk[tillförlitlig]canonical
utförbar[görlig]viable
genomförbar[görlig]feasible
realiserbar[görlig]realizable
framkomlig[görlig]driveable
antaglig[görlig]plausible