Söktermen sans har 6 resultat
SV Svenska EN Engelska
sans (n) [uppförande] (u) temperance (n) [uppförande] (formal)
sans (u) senses
sans (n) [intelligens] (u) senses (n) [intelligens]
sans (n) [uppförande] (u) moderation (n) [uppförande]
SV Synonymer för sans EN Översättningar
självkontroll [självbehärskning] (u self-control
kontroll [självbehärskning] (u checking
fattning [självbehärskning] (u composure
balans [självbehärskning] (u breakeven
självdisciplin [självbehärskning] (u temperance (formal)
disciplin [självbehärskning] (u discipline
besinning [självbehärskning] (u temper
stoicism [självbehärskning] (u stoicism
behärskning [självbehärskning] sangfroid
självbehärskning [fattning] (u self-control
eftertanke [fattning] reflection
övervägande [fattning] n predominant
reflektion [fattning] reflection
medvetande [fattning] consciousness
sinnesnärvaro [fattning] (u presence of mind
förstånd [fattning] n brain
lugn [fattning] n calmness
allvarsamhet [fattning] (u seriousness
allvar [fattning] n gravity
klarhet [sinnesro] (u clarity
EN Engelska SV Svenska
sans utan
sans (prep adj) [without] utan (prep adj) [without]