Söktermen Save the Tiger har 2 resultat
SV Svenska EN Engelska
Save the Tiger Save the Tiger

SV EN Översättningar för tiger

tiger (u) tiger
tiger (n) [The mammal ''Panthera tigris''] (u) tiger (n) [The mammal ''Panthera tigris'']
tiger (n) [zoologi - hane] (u) tiger (n) [zoologi - hane]
EN Engelska SV Svenska
Save the Tiger Save the Tiger

EN SV Översättningar för save

save (o) [barring] (formal) bortsett från (o) [barring]
save (o) [barring] (formal) utom (o) [barring]
save (o) [barring] (formal) med uteslutande av (o) [barring]
save (n v prep conj) [accumulate money] (formal)
 • saved
 • save
 • save
 • saved
 • saved
spara (n v prep conj) [accumulate money]
 • sparad
save (v) [conserve] (formal)
 • saved
 • save
 • save
 • saved
 • saved
spara (v) [conserve]
 • sparad
save (v) [food] (formal)
 • saved
 • save
 • save
 • saved
 • saved
spara (v) [food]
 • sparad
save (v) [money] (formal)
 • saved
 • save
 • save
 • saved
 • saved
spara (v) [money]
 • sparad
save (v) [time] (formal)
 • saved
 • save
 • save
 • saved
 • saved
spara (v) [time]
 • sparad
save (v) [food] (formal) lägga undan (v) [food]
save (v) [time] (formal)
 • saved
 • save
 • save
 • saved
 • saved
bespara (v) [time]
 • besparad

EN SV Översättningar för the

the (o) [definite article] det (o) [definite article]
the den
the (o) [definite article] den (o) [definite article]
the trokoloren
the (o) [definite article] de (o) [definite article]
the tull (u)
the vänstern (invariable)
the (article adv) ['''the''' + ~''comparative'', '''the''' + ''comparative''] ju (article adv) ['''the''' + ~''comparative'', '''the''' + ''comparative'']
the (article adv) ['''the''' + ~''comparative'', '''the''' + ''comparative''] desto (article adv) ['''the''' + ~''comparative'', '''the''' + ''comparative'']
the vintergatan

EN SV Översättningar för tiger

tiger tiger (u)
tiger (n) [The mammal ''Panthera tigris''] tiger (n) [The mammal ''Panthera tigris''] (u)
tiger (n) [zoology - male] tiger (n) [zoology - male] (u)