Söktermen screen off har 3 resultat
Hoppa till
EN Engelska SV Svenska
screen off (v) [space] skärma av (v) [space]
screen off (v) [space] skilja av (v) [space]
screen off avskärma

EN SV Översättningar för screen

screen (v) [protection] skärma av (v) [protection]
screen (v) [space] skärma av (v) [space]
screen (v) [space] skilja av (v) [space]
screen (v) [examination]
 • screened
 • screen
 • screen
 • screened
 • screened
undersöka (v) [examination]
 • undersökt
screen (v) [television]
 • screened
 • screen
 • screen
 • screened
 • screened
visa (v) [television]
 • visad
screen (v) [candidates]
 • screened
 • screen
 • screen
 • screened
 • screened
sålla (v) [candidates]
 • sållad
screen (v) [candidates]
 • screened
 • screen
 • screen
 • screened
 • screened
gallra (v) [candidates]
 • gallrad
screen (n) [television]
 • screened
 • screen
 • screen
 • screened
 • screened
ruta (n) [television] (u)
 • rutad
screen (n) [division] skärm (n) [division] (u)
screen (n) [television] skärm (n) [television] (u)

EN SV Översättningar för off