Söktermen se till har 3 resultat
Hoppa till
SV Svenska EN Engelska
se till (v) [hjälpa] look after (v) [hjälpa]
se till (v) [hjälpa] take to heart (v) [hjälpa]
se till (v) [förvissa sig] see (v) [förvissa sig]

SV EN Översättningar för se

se (v) [allmän]
 • sedd
look (v) [allmän]
 • looked
 • look
 • look
 • looked
 • looked
se (v) [sinnesförnimmelse]
 • sedd
perceive (v) [sinnesförnimmelse]
 • perceived
 • perceive
 • perceive
 • perceived
 • perceived
se (v) [mental aktivitet]
 • sedd
imagine (v) [mental aktivitet]
 • imagined
 • imagine
 • imagine
 • imagined
 • imagined
se
 • sedd
see
 • seen
 • see
 • see
 • saw
 • saw
se (v) [förstå]
 • sedd
see (v) [förstå]
 • seen
 • see
 • see
 • saw
 • saw
se (v) [mental aktivitet]
 • sedd
see (v) [mental aktivitet]
 • seen
 • see
 • see
 • saw
 • saw
se (v) [sinnesförnimmelse]
 • sedd
see (v) [sinnesförnimmelse]
 • seen
 • see
 • see
 • saw
 • saw
se catch sight of
se
 • sedd
view
 • viewed
 • view
 • view
 • viewed
 • viewed
se
 • sedd
look
 • looked
 • look
 • look
 • looked
 • looked

SV EN Översättningar för till

till (o) [allmän] to (o) [allmän]
till (o) [destination] to (o) [destination]
till (o) [förorsakande] to (o) [förorsakande]
till (particle prep adv) [in the direction of, and arriving at] to (particle prep adv) [in the direction of, and arriving at]
till (o) [indirekt objekt] to (o) [indirekt objekt]
till (o) [nå ända till] to (o) [nå ända till]
till (o) [riktning] to (o) [riktning]
till (o) [till och med] to (o) [till och med]
till by
till (prep adj) [for the purpose of] toward (prep adj) [for the purpose of]
SV Synonymer för se till EN Översättningar
tänka på [tillvarataga] think about
uppfylla [tillvarataga] comply with
sörja för [tillvarataga] worry about
ta hänsyn till [tillvarataga] take into account
möta [tillvarataga] envisage
arrangera [ombesörja] arrange
sköta om [ombesörja] care for
ordna [ombesörja] put in order
upprätthålla [ombesörja] enforce
ställa om [anordna] redirect
svara för [anordna] guarantee
skaffa [anordna] obtain
fixa [anordna] (informal nobble
greja [anordna] mend
klara av [anordna] perform successfully
göra slut på [anordna] use
övervaka [ha uppsikt över] surveil
sköta [ha uppsikt över] nurse
se efter [ha uppsikt över] attend to
passa [ha uppsikt över] check