Söktermen secure har 13 resultat
EN Engelska SV Svenska
secure (v) [nautical] belägga (v) [nautical]
secure (v) [nautical] göra fast (v) [nautical]
secure (v) [protection] göra fast (v) [protection]
secure (v) [danger] säkra (v) [danger]
secure (v) [nautical] säkra (v) [nautical]
secure (v) [protection] säkra (v) [protection]
secure (a) [danger] säker (a) [danger]
secure (a) [fame] säker (a) [fame]
secure (v) [obtain] uppnå (v) [obtain]
secure (v) [danger] skydda (v) [danger]
secure (v) [obtain] ernå (v) [obtain]
secure (a) [danger] trygg (a) [danger]
secure betrygga

Engelska Svenska översättingar

EN Synonymer för secure SV Översättningar
attract [action] ådra sig
capture [action] kap {n}
absorb [action] påtaga
catch [action] hake (u)
occupy [action] intaga
engage [action] koppla in
rivet [action] nit (u)
arrest [action] häkta
persuade [conviction] övertala
induce [conviction] medföra
satisfy [conviction] tillfredsställa
prove [conviction] påvisa
convince [conviction] övertyga
assure [conviction] förvissa
confident [character trait] tyrgg (adj)
assured [character trait] försäkrade
positive [character trait] förvissad
certain [character trait] vissa
sure [character trait] säker
hopeful [character trait] hoppfull