Söktermen seeming har 3 resultat
Hoppa till
EN Engelska SV Svenska
seeming (a) [apparent] skenbar (a) [apparent]
seeming (a) [apparent] apparent (a) [apparent]
seeming synbar

Engelska Svenska översättingar

EN Synonymer för seeming SV Översättningar
rise [arrival] stiga
showing [arrival] visande
semblance [arrival] (formal likhet (u)
emergence [arrival] uppdykande {n}
presentation [arrival] överräckande {n}
show [arrival] ådagalägga
appearance [arrival] apparition
apparently [almost] tydligen
part [almost] roll (u)
supposedly [almost] antagligen
quasi [almost] kvasi
aspect [appearance] anblick (u)
nature [appearance] beskaffenhet {u}
complexion [appearance] hy (u)
surface [apparent] yta (u)
visible [apparent] synlig
manifest [apparent] (formal ådagalägga
superficial [apparent] ytlig
obvious [apparent] logisk
overt [apparent] (formal offentlig