Söktermen seize har 17 resultat
EN Engelska SV Svenska
seize (v) [general]
 • seized
 • seize
 • seize
 • seized
 • seized
gripa (v) [general]
 • gripen
seize (v) [grab] tillskansa (v) [grab] (v)
seize tag i
seize bemäktiga sig
seize
 • seized
 • seize
 • seize
 • seized
 • seized
uppbringa
 • uppbringad
EN Engelska SV Svenska
seize (v) [grab]
 • seized
 • seize
 • seize
 • seized
 • seized
fånga (v) [grab]
 • fångad
seize (v) [opportunity]
 • seized
 • seize
 • seize
 • seized
 • seized
ta (v) [opportunity]
 • tagen
seize (v) [opportunity]
 • seized
 • seize
 • seize
 • seized
 • seized
gripa (v) [opportunity]
 • gripen
seize (v) [grab]
 • seized
 • seize
 • seize
 • seized
 • seized
gripa (v) [grab]
 • gripen
seize (v) [general]
 • seized
 • seize
 • seize
 • seized
 • seized
hugga (v) [general]
 • huggen
seize (v) [military]
 • seized
 • seize
 • seize
 • seized
 • seized
intaga (v) [military]
 • intagen
seize (v) [military]
 • seized
 • seize
 • seize
 • seized
 • seized
erövra (v) [military]
 • erövrad
seize (v) [law]
 • seized
 • seize
 • seize
 • seized
 • seized
konfiskera (v) [law]
 • konfiskerad
seize (v) [general]
 • seized
 • seize
 • seize
 • seized
 • seized
konfiskera (v) [general]
 • konfiskerad
seize (v) [general]
 • seized
 • seize
 • seize
 • seized
 • seized
fatta (v) [general]
 • fattad
seize (v) [law]
 • seized
 • seize
 • seize
 • seized
 • seized
beslagta (v) [law]
 • beslagtagen
seize (v) [general]
 • seized
 • seize
 • seize
 • seized
 • seized
beslagta (v) [general]
 • beslagtagen

Engelska Svenska översättingar