Söktermen seize somebody roughly har 2 resultat
Hoppa till
ENEngelskaSVSvenska
seize somebody roughly(v)[punishment] misshandla någon(v)[punishment]
seize somebody roughly(v)[punishment] gå illa åt någon(v)[punishment]

ENSVÖversättningar för seize

seize(v)[general]
 • seized
 • seize
 • seize
 • seized
 • seized
hugga(v)[general]
 • huggen
seize(v)[general]
 • seized
 • seize
 • seize
 • seized
 • seized
beslagta(v)[general]
 • beslagtagen
seize(v)[law]
 • seized
 • seize
 • seize
 • seized
 • seized
beslagta(v)[law]
 • beslagtagen
seize(v)[general]
 • seized
 • seize
 • seize
 • seized
 • seized
fatta(v)[general]
 • fattad
seize(v)[general]
 • seized
 • seize
 • seize
 • seized
 • seized
konfiskera(v)[general]
 • konfiskerad
seize(v)[law]
 • seized
 • seize
 • seize
 • seized
 • seized
konfiskera(v)[law]
 • konfiskerad
seize(v)[military]
 • seized
 • seize
 • seize
 • seized
 • seized
erövra(v)[military]
 • erövrad
seize(v)[military]
 • seized
 • seize
 • seize
 • seized
 • seized
intaga(v)[military]
 • intagen
seize(v)[general]
 • seized
 • seize
 • seize
 • seized
 • seized
gripa(v)[general]
 • gripen
seize(v)[grab]
 • seized
 • seize
 • seize
 • seized
 • seized
gripa(v)[grab]
 • gripen

ENSVÖversättningar för somebody

somebody(o)[indefinite pronoun - m.] någon(o)[indefinite pronoun - m.]
somebody(pronoun n)[some unspecified person] någon(pronoun n)[some unspecified person]

ENSVÖversättningar för roughly

roughly(o)[estimation] ungefär(o)[estimation]
roughly(o)[estimation] nästan(o)[estimation]
roughly(o)[estimation] omkring(o)[estimation]
roughly(o)[estimation] cirka(o)[estimation]
roughly(o)[estimation] approximativt(o)[estimation]
roughly(o)[estimation] tillnärmelsevis(o)[estimation]
roughly hårt
roughly(o)[action] hårdhänt(o)[action]
roughly(o)[action] omilt(o)[action]