Söktermen self-respect har 2 resultat
Hoppa till
EN Engelska SV Svenska
self-respect (n) [behavior] självaktning (n) [behavior] (u)
self-respect (n) [knowledge of one's own worth] självaktning (n) [knowledge of one's own worth] (u)

Engelska Svenska översättingar

EN Synonymer för self-respect SV Översättningar
arrogance [conceit] påflugenhet (u)
self-esteem [conceit] självkänsla (u)
egoism [conceit] egoism (u)
self-satisfaction [conceit] egenkärlek (u)
pride [conceit] (pej. högfärd
happiness [self-satisfaction] sällhet (u)
nobility [dignified behaviour] adel (u)
honour [dignified behaviour] Ü|en| ära (u)
distinction [dignified behaviour] åtskillnad
culture [dignified behaviour] kultur (u)
dignity [dignified behaviour] värdighet (u)
self-confidence [loving attitude] självförtroende {n}
morale [loving attitude] anda (u)