Söktermen Sense har 24 resultat
EN Engelska SV Svenska
sense (v)[danger] känna på sig (v)[danger]
sense (n)[judgment] vett (n){n}[judgment]
sense (n)[physiology] sinne (n){n}[physiology]
sense (n)[general] sinne (n){n}[general]
sense (n)[direction] sinne (n){n}[direction]
sense (n v)[conscious awareness] sinne (n v){n}[conscious awareness]
sense (v)[mental sensation] vara medveten om (v)[mental sensation]
sense (n)[intuition] känsla (n)[intuition](u)
sense (n)[direction] känsla (n)[direction](u)
sense (v)[danger]
 • sensed
 • sense
 • sense
 • sensed
 • sensed
vädra (v)[danger]
 • vädrad
sense (n)[judgment] förstånd (n){n}[judgment]
sense (v)[feeling] känna på sig (v)[feeling]
sense (v)[feeling]
 • sensed
 • sense
 • sense
 • sensed
 • sensed
märka (v)[feeling]
 • märkt
sense (v)[feeling] ha på känn (v)[feeling]
sense (v)[danger] ha på känn (v)[danger]
sense (v)[feeling]
 • sensed
 • sense
 • sense
 • sensed
 • sensed
känna (v)[feeling]
 • känd
sense (v)[danger]
 • sensed
 • sense
 • sense
 • sensed
 • sensed
känna (v)[danger]
 • känd
sense (v)[mental sensation]
 • sensed
 • sense
 • sense
 • sensed
 • sensed
inse (v)[mental sensation]
 • insedd
sense (n)[signification] bemärkelse (n)[signification](u)
sense (n)[signification] betydelse (n)[signification](u)
sense (v)[mental sensation]
 • sensed
 • sense
 • sense
 • sensed
 • sensed
ana (v)[mental sensation]
 • anad
sense (v)[mental sensation] ha en förkänsla (v)[mental sensation]
sense (n)[signification] mening (n)[signification](u)
sense (n)[logic] mening (n)[logic](u)

Engelska Svenska översättingar