Söktermen Sense har 24 resultat
ENEngelskaSVSvenska
sense(v)[danger] känna på sig(v)[danger]
sense(n)[judgment] vett(n){n}[judgment]
sense(n)[physiology] sinne(n){n}[physiology]
sense(n)[general] sinne(n){n}[general]
sense(n)[direction] sinne(n){n}[direction]
sense(n v)[conscious awareness] sinne(n v){n}[conscious awareness]
sense(v)[mental sensation] vara medveten om(v)[mental sensation]
sense(n)[intuition] känsla(n)[intuition](u)
sense(n)[direction] känsla(n)[direction](u)
sense(v)[danger]
 • sensed
 • sense
 • sense
 • sensed
 • sensed
vädra(v)[danger]
 • vädrad
sense(n)[judgment] förstånd(n){n}[judgment]
sense(v)[feeling] känna på sig(v)[feeling]
sense(v)[feeling]
 • sensed
 • sense
 • sense
 • sensed
 • sensed
märka(v)[feeling]
 • märkt
sense(v)[feeling] ha på känn(v)[feeling]
sense(v)[danger] ha på känn(v)[danger]
sense(v)[feeling]
 • sensed
 • sense
 • sense
 • sensed
 • sensed
känna(v)[feeling]
 • känd
sense(v)[danger]
 • sensed
 • sense
 • sense
 • sensed
 • sensed
känna(v)[danger]
 • känd
sense(v)[mental sensation]
 • sensed
 • sense
 • sense
 • sensed
 • sensed
inse(v)[mental sensation]
 • insedd
sense(n)[signification] bemärkelse(n)[signification](u)
sense(n)[signification] betydelse(n)[signification](u)
sense(v)[mental sensation]
 • sensed
 • sense
 • sense
 • sensed
 • sensed
ana(v)[mental sensation]
 • anad
sense(v)[mental sensation] ha en förkänsla(v)[mental sensation]
sense(n)[signification] mening(n)[signification](u)
sense(n)[logic] mening(n)[logic](u)

Engelska Svenska översättingar

ENSynonymer för senseSVÖversättningar
assimilate[understand]assimilera
grasp[understand]grepp{n}
learn[understand]erfara
absorb[understand]påtaga
character[ambience]tecken{n}
impression[ambience]prägel
milieu[ambience](formalsocial omgivning(u)
feel[ambience]beröring(u)
decor[ambience]inredning(u)
taste[ambience]smakbit(u)
atmosphere[ambience]atmosfär(u)
realize[be aware of]realisera
comprehend[be aware of]innefatta
understand[be aware of]förstå
conceive[be aware of]uttänka
detect[be aware of]upptäcka
acknowledge[be aware of]vidkännas
appreciate[be aware of]uppskatta
knowledge[idea]vetenskap(u)
opinion[idea]tanke(u)