Söktermen separate the wheat from the chaff har ett resultat
Hoppa till
ENEngelskaSVSvenska
separate the wheat from the chaff(v)[to select only that which is of value] skilja agnarna från vetet(v)[to select only that which is of value]

ENSVÖversättningar för separate

separate(adj v n)[apart from; not connected to] avskild(adj v n)[apart from; not connected to]
separate(v)[job]
 • separated
 • separate
 • separate
 • separated
 • separated
avskeda(v)[job]
 • avskedad
separate(v)[job]
 • separated
 • separate
 • separate
 • separated
 • separated
avsätta(v)[job]
 • avsatt
separate
 • separated
 • separate
 • separate
 • separated
 • separated
avsöndra
 • avsöndrad
separate(a)[different] skild(a)[different]
separate(a)[alone] ensam(a)[alone]
separate(a)[alone] allena(a)[alone]
separate(v)[relationship] bryta upp(v)[relationship]
separate(v)[chemistry]
 • separated
 • separate
 • separate
 • separated
 • separated
separera(v)[chemistry]
 • separerad
separate(v)[dissociate]
 • separated
 • separate
 • separate
 • separated
 • separated
separera(v)[dissociate]
 • separerad

ENSVÖversättningar för the

the(o)[definite article] det(o)[definite article]
the den
the(o)[definite article] den(o)[definite article]
the trokoloren
the(o)[definite article] de(o)[definite article]
the tull(u)
the vänstern(invariable)
the(article adv)['''the''' + ~''comparative'', '''the''' + ''comparative''] ju(article adv)['''the''' + ~''comparative'', '''the''' + ''comparative'']
the(article adv)['''the''' + ~''comparative'', '''the''' + ''comparative''] desto(article adv)['''the''' + ~''comparative'', '''the''' + ''comparative'']
the vintergatan

ENSVÖversättningar för wheat

wheat vete{n}
wheat(n)[agriculture] vete(n){n}[agriculture]

ENSVÖversättningar för from

from från
from(o)[origin] från(o)[origin]
from(o)[place] från(o)[place]
from(o)[time] från(o)[time]
from(prep)[with the origin, starting point or initial reference of or at] från(prep)[with the origin, starting point or initial reference of or at]
from(o)[time] från och med(o)[time]
from(o)[origin] komma från(o)[origin]
from ifrån
from ur{n}

ENSVÖversättningar för chaff

chaff(n)[behavior] drift(n)[behavior](u)
chaff(n)[behavior] skoj(n){n}[behavior]
chaff(n)[behavior] skämt(n){n}[behavior]
chaff(n)[behavior] gyckel(n){n}[behavior]
chaff agnar