Söktermen set fire to har 9 resultat
ENEngelskaSVSvenska
set fire to(v)[general] bränna upp(v)[general]
set fire to(v)[fire] tända(v)[fire]
set fire to(v)[crime] antända(v)[crime]
set fire to(v)[fire] antända(v)[fire]
set fire to(v)[fireplace] antända(v)[fireplace]
ENEngelskaSVSvenska
set fire to(v)[crime] sätta eld på(v)[crime]
set fire to(v)[fire] sätta eld på(v)[fire]
set fire to(v)[fireplace] tända på(v)[fireplace]
set fire to(v)[crime] tända eld på(v)[crime]

ENSVÖversättningar för set

set(a)[time] fastställd(a)[time]
set(a)[preparedness] färdig(a)[preparedness]
set(v)[sun] gå ner(v)[sun]
set gäng{n}
set(v)[time]
 • set
 • set
 • set
 • set
 • set
bestämma(v)[time]
 • bestämd
set(v)[time]
 • set
 • set
 • set
 • set
 • set
fastställa(v)[time]
 • fastställd
set(n)[tools] uppsättning(n)[tools](u)
set(v)[table]
 • set
 • set
 • set
 • set
 • set
duka(v)[table]
 • dukad
set(v)[diamond]
 • set
 • set
 • set
 • set
 • set
infatta(v)[diamond]
 • infattad
set(v)[hair]
 • set
 • set
 • set
 • set
 • set
lägga(v)[hair]
 • lagd

ENSVÖversättningar för fire

fire(v)[job](informal)
 • fired
 • fire
 • fire
 • fired
 • fired
avskeda(v)[job]
 • avskedad
fire(v)[job](informal)
 • fired
 • fire
 • fire
 • fired
 • fired
avsätta(v)[job]
 • avsatt
fire(informal) brand(u)
fire(n)[disaster](informal) brand(n)[disaster](u)
fire(informal) eld(u)
fire(n)[general](informal) eld(n)[general](u)
fire(v)[gun](informal)
 • fired
 • fire
 • fire
 • fired
 • fired
skjuta(v)[gun]
 • skjuten
fire(informal)
 • fired
 • fire
 • fire
 • fired
 • fired
brasa
 • brasad

ENSVÖversättningar för to

to(o)[general] för(o)[general]
to(o)[in honor of] för(o)[in honor of]
to till
to(o)[causing] till(o)[causing]
to(o)[destination] till(o)[destination]
to(o)[direction] till(o)[direction]
to(o)[general] till(o)[general]
to(particle prep adv)[in the direction of, and arriving at] till(particle prep adv)[in the direction of, and arriving at]
to(o)[indirect object] till(o)[indirect object]
to(o)[reaching as far as] till(o)[reaching as far as]

Engelska Svenska översättingar

ENSynonymer för set fire toSVÖversättningar
inflame[ignite]inflammera
light[ignite]sken{n}
fire[ignite](informalbrasa
kindle[ignite]ta eld
set on fire[inflame]sätta i brand
ignite[inflame]ta eld
set afire[action]tända eld på