Söktermen set off har 3 resultat
Hoppa till
EN Engelska SV Svenska
set off (v) [bomb] bringa att explodera (v) [bomb]
set off (v) [compensate] uppväga (v) [compensate]
set off (v) [activity] sätta i gång (v) [activity]

EN SV Översättningar för set

set (a) [time] fastställd (a) [time]
set (a) [preparedness] färdig (a) [preparedness]
set (v) [sun] gå ner (v) [sun]
set gäng {n}
set (v) [time]
 • set
 • set
 • set
 • set
 • set
bestämma (v) [time]
 • bestämd
set (v) [time]
 • set
 • set
 • set
 • set
 • set
fastställa (v) [time]
 • fastställd
set (n) [tools] uppsättning (n) [tools] (u)
set (v) [table]
 • set
 • set
 • set
 • set
 • set
duka (v) [table]
 • dukad
set (v) [diamond]
 • set
 • set
 • set
 • set
 • set
infatta (v) [diamond]
 • infattad
set (v) [hair]
 • set
 • set
 • set
 • set
 • set
lägga (v) [hair]
 • lagd

EN SV Översättningar för off


Engelska Svenska översättingar

EN Synonymer för set off SV Översättningar
diverge [distinguish] divergera
conflict [distinguish] konflikt (u)
deviate [distinguish] avvika
oppose [distinguish] opponera
differentiate [distinguish] skilja sig
compare [distinguish] jämföra
contrast [distinguish] kontrast (u)
seclude [withdraw] (formal avstänga
separate [withdraw] separat
isolate [withdraw] isolera
segregate [withdraw] avskilja
remove [withdraw] undanröja
sequester [withdraw] avskilja
enclose [exclusion] innehålla
confine [exclusion] internera
encircle [exclusion] omge
outline [exclusion] profil (u)
limit [exclusion] inskränka
mount [exclusion] (arch. montera
border [exclusion] rabatt (u)