Söktermen settle har 16 resultat
EN Engelska SV Svenska
settle
 • settled
 • settle
 • settle
 • settled
 • settled
betala
 • betalad
settle (v)[subject] göra upp (v)[subject]
settle (v)[subject]
 • settled
 • settle
 • settle
 • settled
 • settled
slutföra (v)[subject]
 • slutförd
settle (v)[discussion]
 • settled
 • settle
 • settle
 • settled
 • settled
avgöra (v)[discussion]
 • avgjord
settle (v)[subject]
 • settled
 • settle
 • settle
 • settled
 • settled
avgöra (v)[subject]
 • avgjord
EN Engelska SV Svenska
settle
 • settled
 • settle
 • settle
 • settled
 • settled
ordna
 • ordnad
settle (v)[problem] klara av (v)[problem]
settle
 • settled
 • settle
 • settle
 • settled
 • settled
bebygga
 • bebyggd
settle (v)[dispute] göra slut på (v)[dispute]
settle
 • settled
 • settle
 • settle
 • settled
 • settled
bilägga
 • bilagd
settle (v)[discussion]
 • settled
 • settle
 • settle
 • settled
 • settled
fastslå (v)[discussion]
 • fastslagen
settle (v)[problem] ordna upp (v)[problem]
settle (v)[plans]
 • settled
 • settle
 • settle
 • settled
 • settled
avtala (v)[plans]
 • avtalad
settle bosätta sig
settle (v)[plans] komma överens om (v)[plans]
settle bes

Engelska Svenska översättingar