Söktermen severe har 26 resultat
EN Engelska SV Svenska
severe (a) [climate] sträng (a) [climate]
severe kännbar
severe (a) [climate] bister (a) [climate]
severe (a) [measure] rigorös (a) [measure]
severe (a) [control] rigorös (a) [control]
EN Engelska SV Svenska
severe (a) [change] drastisk (a) [change]
severe (a) [measure] drakonisk (a) [measure]
severe (a) [measure] strikt (a) [measure]
severe (a) [discipline] strikt (a) [discipline]
severe (a) [character] strikt (a) [character]
severe (a) [measure] sträng (a) [measure]
severe (a) [discipline] sträng (a) [discipline]
severe (a) [control] sträng (a) [control]
severe (a) [competition] svår (a) [competition]
severe (a) [circumstances] sträng (a) [circumstances]
severe (a) [character] sträng (a) [character]
severe (a) [nasty] elakartad (a) [nasty]
severe (a) [change] kraftig (a) [change]
severe (a) [character] barsk (a) [character]
severe (a) [change] extrem (a) {n} [change]
severe (a) [requirement] hård (a) [requirement]
severe (a) [competition] hård (a) [competition]
severe (a) [circumstances] hård (a) [circumstances]
severe (a) [character] hård (a) [character]
severe (a) [storm] svår (a) [storm]
severe (a) [nasty] svår (a) [nasty]

Engelska Svenska översättingar