Söktermen severity har 8 resultat
EN Engelska SV Svenska
severity (n) [character] barskhet (n) [character] (u)
severity skärpa (u)
severity (n) [character] hårdhet (n) [character] (u)
severity (n) [character] stränghet (n) [character] (u)
severity (n) [circumstances] stränghet (n) [circumstances] (u)
EN Engelska SV Svenska
severity (n) [character] bisterhet (n) [character] (u)
severity (n) [character] strikthet (n) [character] (u)
severity kännbart

Engelska Svenska översättingar

EN Synonymer för severity SV Översättningar
acrimony [bitterness] skärpa (u)
sarcasm [bitterness] sarkasm (u)
sharpness [bitterness] skärpa (u)
asperity [bitterness] stränghet (u)
solemnity [harshness] högtidlighet (u)
austerity [harshness] nykterhet (u)
brutality [fury] brutalitet
savagery [fury] barbari {n}
force [fury] våld {n}
passion [fury] vrede (u)
intensity [fury] intensitet (u)
vehemence [fury] häftighet (u)
violence [fury] våld {n}
harshness [bad weather] strikthet (u)
bitterness [bad weather] skärpa (u)
coldness [bad weather] köld (u)
inclemency [bad weather] (formal omildhet (u)
plainness [lack of embellishment] alldaglighet
simplicity [lack of embellishment] enkelket
seriousness [gravity] allvarsamhet (u)