Söktermen sexuellt överförbar sjukdom har ett resultat
Hoppa till
SV Svenska EN Engelska
sexuellt överförbar sjukdom (n) [contagious disease spread through sexual intercourse] (n) venereal disease (n) [contagious disease spread through sexual intercourse]

SV EN Översättningar för sexuellt

sexuellt sexually
sexuellt (adv) [by means of intercourse] sexually (adv) [by means of intercourse]

SV EN Översättningar för överförbar

överförbar (a) [rättsvetenskap] alienable (a) [rättsvetenskap]
överförbar (a) [check] transferable (a) [check]
överförbar (a) [rättsvetenskap] transferable (a) [rättsvetenskap]
överförbar (a) [medicin] infectious (a) [medicin]
överförbar (a) [medicin] contagious (a) [medicin]
överförbar (a) [medicin] communicable (a) [medicin]
överförbar (a) [medicin] transmissible (a) [medicin]
överförbar (a) [medicin] catching (a) [medicin]

SV EN Översättningar för sjukdom

sjukdom (n) [medicin] (u) disorder (n) [medicin]
sjukdom (n) [medicin] (u) ailment (n) [medicin]
sjukdom (u) affliction
sjukdom (u) disease
sjukdom (n v) [an abnormal condition of the body causing discomfort or dysfunction] (u) disease (n v) [an abnormal condition of the body causing discomfort or dysfunction]
sjukdom (n) [medicin] (u) disease (n) [medicin]
sjukdom (n) [medicin] (u) illness (n) [medicin]
sjukdom (u) sickness
sjukdom (n) [medicin] (u) sickness (n) [medicin]
sjukdom (n) [medicin] (u) malady (n) [medicin] (formal)