Söktermen shackle har 5 resultat
Hoppa till
EN Engelska SV Svenska
shackle (v) [prisoner] (literature)
 • shackled
 • shackle
 • shackle
 • shackled
 • shackled
binda (v) [prisoner]
 • bunden
shackle (v) [prisoner] (literature)
 • shackled
 • shackle
 • shackle
 • shackled
 • shackled
fjättra (v) [prisoner]
 • fjättrad
shackle (v) [prisoner] (literature) sätta bojor på (v) [prisoner]
shackle (literature) boja (u)
shackle (literature) schakel

Engelska Svenska översättingar

EN Synonymer för shackle SV Översättningar
constrain [confine] begränsa
yoke [confine] ok (u)
border [confine] rabatt (u)
truss [confine] stötta
constrict [confine] sammandra
encircle [confine] omge
bind [confine] förbinda
chain [chains] länk (u)
bond [chains] förbindelse (u)
handcuff [chains] handklove (u)
fetter [chains] fotboja
iron [chains] järn {n}
manacle [chains] handklove (u)
hamper [hamper the legs] tvättkorg (u)
hinder [hamper the legs] förhindra
restrain [hamper the legs] återhålla
hobble [hamper the legs] stappla
hold [activity] inneha
tie up [activity] binda ihop
imprison [activity] sätta i fängelse