Söktermen SHARP har 36 resultat
EN Engelska SV Svenska
sharp (a) [taste] kärv (a) [taste]
sharp (adj adv n v) [able to cut easily] vass (adj adv n v) [able to cut easily]
sharp (a) [taste] bitter (a) [taste]
sharp (a) [criticism] sårande (a) [criticism]
sharp (a) [criticism] skärande (a) [criticism]
sharp (a) [weather] snål (a) [weather]
sharp amper
sharp (a) [criticism] sarkastisk (a) [criticism]
sharp (a) [criticism] syrlig (a) [criticism]
sharp vass
sharp (a) [answer] giftig (a) [answer]
sharp (a) [sound] genomträngande (a) [sound]
sharp (a) [weather] genomträngande (a) [weather]
sharp (a) [person] insiktsfull (a) [person]
sharp (a) [answer] småelak (a) [answer]
sharp (o) [time] på slaget (o) [time]
sharp (a) [objects] spetsig (a) [objects]
sharp
  • sharped
  • sharp
  • sharp
  • sharped
  • sharped
skärva (u)
  • skärvad
sharp (a) [objects] skarp (a) [objects]
sharp (a) [abrupt] tvär (a) [abrupt]
sharp (a) [mind] klok (a) [mind]
sharp (a) [person] klok (a) [person]
sharp (a) [mind] skarpsinnig (a) [mind]
sharp (a) [person] skarpsinnig (a) [person]
sharp (adj adv n v) [able to cut easily] skarp (adj adv n v) [able to cut easily]
sharp (a) [abrupt] skarp (a) [abrupt]
sharp (a) [criticism] skarp (a) [criticism]
sharp (a) [person] skarpsynt (a) [person]
sharp (a) [picture] skarp (a) [picture]
sharp (a) [sense perception] skarp (a) [sense perception]
sharp (a) [sound] skarp (a) [sound]
sharp (a) [taste] skarp (a) [taste]
sharp (a) [answer] bitande (a) [answer]
sharp (a) [criticism] bitande (a) [criticism]
sharp (a) [weather] bitande (a) [weather]

Engelska Svenska översättingar

EN Synonymer för sharp SV Översättningar
hard [harsh] (yìng)
hot [characteristic]
bitter [acerbic] 苦澀
acid [acerbic] (suān)
sour [acerbic] (suān)
wise [discerning] (arch. 明智 (míngzhì)
sound [exact] 聲音
strong [pungent]
fast [agile] (kuài de)