Söktermen shatter har 9 resultat
EN Engelska SV Svenska
shatter (v) [intransitive] splittras (v) [intransitive]
shatter (v) [to smash, or break into tiny pieces] krascha (v) [to smash, or break into tiny pieces]
shatter (v) [intransitive] gå sönder (v) [intransitive]
shatter (v) [feelings] uppröra (v) [feelings]
shatter (v) [to smash, or break into tiny pieces] krossa (v) [to smash, or break into tiny pieces]
EN Engelska SV Svenska
shatter (v) [window] krossa (v) [window]
shatter (v) [feelings] chockera (v) [feelings]
shatter (v) [window] splittra (v) [window]
shatter (v) [to smash, or break into tiny pieces] krasa (v) [to smash, or break into tiny pieces]

Engelska Svenska översättingar

EN Synonymer för shatter SV Översättningar
beat [pound] (informal hamra
buffet [pound] buffé (u)
smash [pound] krock (u)
break [pound] spricka
mangle [pound] mangla
smack [pound] smack
batter [pound] piska
crack [break] smäll (u)
split [break] spagat (u)
rupture [break] brott {n}
cleave [break] klyva
fracture [break] krossa
crash [activity] flyghaveri
dash [activity] tankstreck
crush [activity] pulverisera
demolish [activity] slopa
clamour [rattle] skrika
clash [rattle] skräll
clang [rattle] skrammel {n}
bang [rattle] smäll (u)