Söktermen shine har 16 resultat
EN Engelska SV Svenska
shine sken {n}
shine (v n) [brightness from a source of light] sken (v n) {n} [brightness from a source of light]
shine (n) [general] glans (n) [general] (u)
shine (v) [skill]
 • shone
 • shine
 • shine
 • shone
 • shone
glänsa (v) [skill]
 • glänst
shine (v) [skill] vara lysande (v) [skill]
EN Engelska SV Svenska
shine (v) [gleam]
 • shone
 • shine
 • shine
 • shone
 • shone
glimma (v) [gleam]
 • glimmad
shine (v) [gleam]
 • shone
 • shine
 • shine
 • shone
 • shone
skimra (v) [gleam]
 • skimrad
shine (v) [eyes]
 • shone
 • shine
 • shine
 • shone
 • shone
stråla (v) [eyes]
 • strålad
shine (v) [light]
 • shone
 • shine
 • shine
 • shone
 • shone
stråla (v) [light]
 • strålad
shine (v) [eyes]
 • shone
 • shine
 • shine
 • shone
 • shone
lysa (v) [eyes]
 • lyst
shine (v) [light]
 • shone
 • shine
 • shine
 • shone
 • shone
skina (v) [light]
 • skinen
shine (v) [sun]
 • shone
 • shine
 • shine
 • shone
 • shone
skina (v) [sun]
 • skinen
shine (v) [shoes]
 • shone
 • shine
 • shine
 • shone
 • shone
putsa (v) [shoes]
 • putsad
shine (v) [shoes]
 • shone
 • shine
 • shine
 • shone
 • shone
blanka (v) [shoes]
 • blankad
shine
 • shone
 • shine
 • shine
 • shone
 • shone
blänka
 • blänkt
shine
 • shone
 • shine
 • shine
 • shone
 • shone
pråla
 • prålad

Engelska Svenska översättingar

EN Synonymer för shine SV Översättningar
polish [property] schoensmeer
elegance [property] bevalligheid {f}
burnish [property] polijsten {n}
refinement [property] raffinement {n}
surface [property] oppervlak {n}
finish [property] meet
glaze [sheen] glazuur {n}
gloss [sheen] glosse
varnish [polish] verlakken
gleam [radiate light or heat] glimmen
radiate [radiate light or heat] stralen
glimmer [radiate light or heat] schijnsel {n}
burn [radiate light or heat] afbranden
beam [radiate light or heat] spaak {m}
redden [radiate light or heat] rood worden
glow [radiate light or heat] in gloed staan
light [gentle radiance] doen ontbranden
heat [gentle radiance] gloed {m}
luminescence [gentle radiance] luminescentie {f}
warmth [gentle radiance] hitte {f}