Söktermen sida har 13 resultat
SV Svenska EN Engelska
sida (n) [aspekt] (u) aspect (n) [aspekt]
sida (n) [allmän] (u) side (n) [allmän]
sida (n) [anatomi] (u) side (n) [anatomi]
sida (n) [aspekt] (u) side (n) [aspekt]
sida (n) [byggnad] (u) side (n) [byggnad]
SV Svenska EN Engelska
sida (n) [geometri] (u) side (n) [geometri]
sida (n) [böcker] (u) leaf (n) [böcker]
sida (n) [subjekt] (u) facet (n) [subjekt]
sida (adj n v) [cut of meat] (u) flank (adj n v) [cut of meat]
sida (n) [byggnad] (u) side wall (n) [byggnad]
sida (u) page
sida (n) [böcker] (u) page (n) [böcker]
sida (u) side
SV Synonymer för sida EN Översättningar
element [beståndsdel] n element
detalj [beståndsdel] (u datail
faktor [beståndsdel] (u factor
omständighet [beståndsdel] (u circumstance
moment [beståndsdel] n moment
partner [kontrahent] (u partner
deltagare [kontrahent] (u attendant
tvistande [kontrahent] disagreeing
kärande [kontrahent] (u complainant
svarande [kontrahent] (u defendant
part [kontrahent] part
grupp [politisk organisation] (u group
sammanslutning [politisk organisation] federation
läger [politisk organisation] n camp
falang [politisk organisation] (u phalanx
anhängare [politisk organisation] (u following
anhang [politisk organisation] rabble
fraktion [politisk organisation] (u faction
kotteri [politisk organisation] n clique
flock [politisk organisation] (u flock