Söktermen sideline har 2 resultat
Hoppa till
EN Engelska SV Svenska
sideline (n) [sports] sidlinje (n) [sports] (u)
sideline (n) [activity] bisyssla (n) [activity] (u)

Engelska Svenska översättingar

EN Synonymer för sideline SV Översättningar
interest [additional activity] intresse {n}
pastime [hobby] hobby (u)
diversion [hobby] förstörelse (u)