Söktermen similarly har 7 resultat
EN Engelska SV Svenska
similarly liknande
similarly (o) [comparison] lika (o) [comparison]
similarly (adv) [in a similar style or manner] likadant (adv) [in a similar style or manner]
similarly (o) [comparison] på samma sätt (o) [comparison]
similarly (o) [general] på samma sätt (o) [general]
EN Engelska SV Svenska
similarly (o) [general] likaledes (o) [general]
similarly (adv) [in a similar style or manner] likaledes (adv) [in a similar style or manner]

Engelska Svenska översättingar

EN Synonymer för similarly SV Översättningar
likewise [agreement] desgleichen
equally [agreement] gleichermaßen
alike [agreement] gleicherweise