Söktermen simpleton har 22 resultat
EN Engelska SV Svenska
simpleton (n) [behavior - man] (informal) tokstolle (n) [behavior - man] (u)
simpleton (n) [simple person lacking common sense] (informal) medelsvensson (n) [simple person lacking common sense]
simpleton (n) [simple person lacking common sense] (informal) enfaldig person (n) [simple person lacking common sense]
simpleton (informal) stolle (u)
simpleton (n) [behavior - woman] (informal) dummerjöns (n) [behavior - woman] (u)
EN Engelska SV Svenska
simpleton (n) [behavior - man] (informal) dummerjöns (n) [behavior - man] (u)
simpleton (n) [behavior - woman] (informal) åsna (n) [behavior - woman] (u)
simpleton (n) [behavior - man] (informal) åsna (n) [behavior - man] (u)
simpleton (n) [behavior - woman] (informal) dumhuvud (n) {n} [behavior - woman]
simpleton (n) [behavior - man] (informal) dumhuvud (n) {n} [behavior - man]
simpleton (n) [behavior - woman] (informal) tokstolle (n) [behavior - woman] (u)
simpleton (n) [behavior - man] (informal) dumbom (n) [behavior - man] (u (informal))
simpleton (n) [behavior - woman] (informal) pundhuvud (n) {n} [behavior - woman]
simpleton (n) [behavior - man] (informal) pundhuvud (n) {n} [behavior - man]
simpleton (n) [behavior - woman] (informal) fårskalle (n) [behavior - woman] (u)
simpleton (n) [behavior - man] (informal) fårskalle (n) [behavior - man] (u)
simpleton (n) [behavior - woman] (informal) träskalle (n) [behavior - woman] (u)
simpleton (n) [behavior - man] (informal) träskalle (n) [behavior - man] (u)
simpleton (n) [behavior - woman] (informal) dumskalle (n) [behavior - woman] (u)
simpleton (n) [behavior - man] (informal) dumskalle (n) [behavior - man] (u)
simpleton (n) [simple person lacking common sense] (informal) dumbom (n) [simple person lacking common sense] (u (informal))
simpleton (n) [behavior - woman] (informal) dumbom (n) [behavior - woman] (u (informal))

Engelska Svenska översättingar

EN Synonymer för simpleton SV Översättningar
comedian [clown] komiker (u)
joker [clown] skämtare
buffoon [clown] fjant
fool [clown] kräm (u)
wag [clown] vagga
zany [clown] dumbom (u (informal))
dunce [person] dummerjöns (u)
blockhead [person] (informal träskalle (u)
dolt [person] träskalle (u)
idiot [person] (pej. idiot (u)
block [person] kvarter {n}
maniac [madman] galning (u)
imbecile [madman] imbecill
moron [madman] kräk {n}
lunatic [madman] vansinnig
jerk [fool] stöt (u)
clod [fool] tölp (u)
dope [fool] knark {n}
cretin [stupid person] kretin (u)
madman [lunatic] vettvilling (u)