Söktermen simply har 13 resultat
EN Engelska SV Svenska
simply (o) [modifier] verkligen (o) [modifier]
simply (o) [general] helt enkelt (o) [general]
simply (o) [intensifier] helt enkelt (o) [intensifier]
simply (o) [general] bara (o) [general]
simply (o) [modifier] bara (o) [modifier]
EN Engelska SV Svenska
simply (o) [only] bara (o) [only]
simply (o) [modifier] endast (o) [modifier]
simply (o) [only] endast (o) [only]
simply (o) [intensifier] simpelt (o) [intensifier]
simply (o) [statement] simpelt (o) [statement]
simply (o) [intensifier] rent av (o) [intensifier]
simply (o) [degree] enkelt (o) [degree]
simply (o) [statement] enkelt (o) [statement]

Engelska Svenska översättingar

EN Synonymer för simply SV Översättningar
solely [property] enbart
only [property] blott
uniquely [property] unikt
alone [property] allena
just [part of speech] rättfärdig
purely [part of speech] enbart
but [part of speech] fast
totally [part of speech] totalt
utterly [part of speech] totalt
merely [part of speech] blott
plainly [part of speech] helt enkelt
wholly [merely] alldeles
absolutely [merely] absolut
completely [merely] fullständigt
sincerely [easily] tillgivne
openly [easily] öppet
frankly [easily] ärligt talat
directly [easily] strax
honestly [easily] ärligt talat