Söktermen sincerity har 6 resultat
EN Engelska SV Svenska
sincerity (n) [behavior] öppenhet (n) [behavior] (u)
sincerity (n) [behavior] uppriktighet (n) [behavior] (u)
sincerity (n) [behavior] ärlighet (n) [behavior] (u)
sincerity (n) [behavior] frankhet (n) [behavior] (u)
sincerity (n) [behavior] öppenhjärtighet (n) [behavior] (u)
EN Engelska SV Svenska
sincerity (n) [behavior] hederlighet (n) [behavior] (u)

Engelska Svenska översättingar

EN Synonymer för sincerity SV Översättningar
virtue [innocence] dygd (u)
chastity [innocence] renhet (u)
simplicity [innocence] enkelket
morality [innocence] sedlighet (u)
rectitude [innocence] (formal redlighet (u)
purity [innocence] renhet (u)
integrity [quality] integritet (u)
honesty [quality] rättskaffenhet (u)
candour [quality] uppriktighet (u)
frankness [quality] hederlighet (u)
fidelity [quality] exakthet (u)
truth [quality] sanningshalt
ingenuousness [artlessness] naturlighet (u)
innocence [artlessness] oskuld (u)
naiveté [artlessness] troskyldighet (u)
truthfulness [truth] sannfärdig
probity [truth] (formal redlighet (u)
verity [truth] sanning (u)
veracity [truth] (formal sannfärdighet (u)