Söktermen sinne har 9 resultat
SV Svenska EN Engelska
sinne (n) [hjärna] {n} mind (n) [hjärna]
sinne (n) [känslor] {n} mind (n) [känslor]
sinne {n} sense
sinne (n) [allmän] {n} sense (n) [allmän]
sinne (n v) [conscious awareness] {n} sense (n v) [conscious awareness]
SV Svenska EN Engelska
sinne (n) [fysiologi] {n} sense (n) [fysiologi]
sinne (n) [riktning] {n} sense (n) [riktning]
sinne (n) [riktning] {n} feel (n) [riktning]
sinne {n} mind
SV Synonymer för sinne EN Översättningar
uppfattning [omdöme] (u construe
läggning [skaplynne] (u disposition (formal)
sinnelag [skaplynne] n character
naturell [skaplynne] untreated
väsen [skaplynne] (invariable being
personlighet [skaplynne] (u personage (formal)
temperament [skaplynne] n temperament
mentalitet [skaplynne] (u mentality
anda [skaplynne] (u morale
känsla [medvetenhet] (u feeling
medvetande [medvetenhet] consciousness
sinnesstämning [lynne] (u mood
humör [lynne] temper
mod [lynne] n fortitude
lust [böjelse] (u inclination
håg [böjelse] mind
önskan [böjelse] n wish
gehör [hörsel] ear for music
uppmärksamhet [hörsel] (u attention
öra [hörsel] n ear