Söktermen sinnelag har 6 resultat
SV Svenska EN Engelska
sinnelag (n) [känslor] {n} mind (n) [känslor]
sinnelag {n} temper
sinnelag (n) [karaktär] {n} disposition (n) [karaktär] (formal)
sinnelag {n} character
sinnelag (n) [karaktär] {n} temperament (n) [karaktär]
SV Svenska EN Engelska
sinnelag (n) [karaktär] {n} constitution (n) [karaktär]
SV Synonymer för sinnelag EN Översättningar
läggning [skaplynne] (u disposition (formal)
sinne [skaplynne] n sense
naturell [skaplynne] untreated
väsen [skaplynne] (invariable being
personlighet [skaplynne] (u personage (formal)
temperament [skaplynne] n temperament
mentalitet [skaplynne] (u mentality
anda [skaplynne] (u morale
karaktär [läggning] (u character
psyke [läggning] n mind
lynne [läggning] n temper
hjärta [själ] n heart
ande [själ] (u genie
uppfattning [själ] (u construe
håg [själ] mind
natur [naturell] (u environment
inställning [tankar] (u attitude
åsikt [tankar] (u opinion
föreställning [tankar] (u performance
idé [tankar] (u thought