Söktermen sinnesnärvaro har ett resultat
Hoppa till
SV Svenska EN Engelska
sinnesnärvaro (n) [allmän] (u) presence of mind (n) [allmän]
SV Synonymer för sinnesnärvaro EN Översättningar
självbehärskning [fattning] (u self-control
behärskning [fattning] sangfroid
eftertanke [fattning] reflection
övervägande [fattning] n predominant
reflektion [fattning] reflection
medvetande [fattning] consciousness
förstånd [fattning] n brain
lugn [fattning] n calmness
balans [fattning] (u breakeven
allvarsamhet [fattning] (u seriousness
allvar [fattning] n gravity
sans [fattning] (u senses
besinning [fattning] (u temper
kallblodighet [påpasslighet] sang-froid
mod [påpasslighet] n fortitude
fattning [påpasslighet] (u composure
jämvikt [självbehärskning] (u balance
resignation [självbehärskning] (u resignation
jämnmod [självbehärskning] n equanimity
samling [självbehärskning] (u forest