Söktermen sinnesnärvaro har ett resultat
Hoppa till
SV Svenska EN Engelska
sinnesnärvaro (n) [allmän] (u) presence of mind (n) [allmän]
SV Synonymer för sinnesnärvaro EN Översättningar
självbehärskning [fattning] (u temperance (formal)
behärskning [fattning] restraint
eftertanke [fattning] reflection
övervägande [fattning] n consideration
reflektion [fattning] reflection
medvetande [fattning] consciousness
förstånd [fattning] n mind
lugn [fattning] n still
balans [fattning] (u counterbalance
allvarsamhet [fattning] (u seriousness
allvar [fattning] n gravity
sans [fattning] (u temperance (formal)
besinning [fattning] (u temperance (formal)
kallblodighet [påpasslighet] sang-froid
mod [påpasslighet] n courage
fattning [påpasslighet] (u fitting
jämvikt [självbehärskning] (u counterbalance
resignation [självbehärskning] (u resignation
jämnmod [självbehärskning] n equanimity
samling [självbehärskning] (u concourse