Söktermen situation har 24 resultat
SV Svenska EN Engelska
situation (n) [politik] (u) picture (n) [politik]
situation (n) [position] (u) position (n) [position]
situation (n) [omständigheter] (u) condition (n) [omständigheter]
situation (n) [allmän] (u) case (n) [allmän]
situation (u) situation
SV Svenska EN Engelska
situation (n) [allmän] (u) situation (n) [allmän]
situation (n) [omständigheter] (u) situation (n) [omständigheter]
situation (n) [politik] (u) situation (n) [politik]
situation (n) [position] (u) situation (n) [position]
situation (n) [omständigheter] (u) circumstances (n) [omständigheter]
situation (n) [omständigheter] (u) course of events (n) [omständigheter]
situation (n) [allmän] (u) status (n) [allmän]
SV Synonymer för situation EN Översättningar
förhållanden [läge] n condition
ställning [läge] (u position
belägenhet [läge] (u exposure
författning [läge] (u constitution
stämning [läge] (u ambience
lott [läge] (u share
villkor [läge] n term
kasus [läge] (invariable case
tillstånd [läge] n leave
liv [existens] n living
omständigheter [existens] (up condition
värld [existens] (u creation
förekomst [existens] (u occurrence
vara [existens] last
varelse [existens] (u being
tillvaro [existens] (u living
läge [omständigheter] n picture
betingelser [omständigheter] (up regulations
auspicier [omständigheter] (p auspices
undanflykter [omständigheter] evation
EN Engelska SV Svenska
situation (n) [politik] (u) picture (n) [politik]
situation (n) [position] (u) position (n) [position]
situation (n) [omständigheter] (u) condition (n) [omständigheter]
situation (n) [allmän] (u) case (n) [allmän]
situation (u) situation
situation (n) [allmän] (u) situation (n) [allmän]
situation (n) [omständigheter] (u) situation (n) [omständigheter]
situation (n) [politik] (u) situation (n) [politik]
situation (n) [position] (u) situation (n) [position]
situation (n) [omständigheter] (u) circumstances (n) [omständigheter]
situation (n) [omständigheter] (u) course of events (n) [omständigheter]
situation (n) [allmän] (u) status (n) [allmän]

Engelska Svenska översättingar