Söktermen självklart har 8 resultat
SV Svenska EN Engelska
självklart (o) [övertygelse] certainly (o) [övertygelse]
självklart (o) [övertygelse] surely (o) [övertygelse]
självklart (o) [övertygelse] definitely (o) [övertygelse]
självklart (o) [övertygelse] assuredly (o) [övertygelse]
självklart of course
SV Svenska EN Engelska
självklart (o) [övertygelse] of course (o) [övertygelse]
självklart (o) [övertygelse] doubtlessly (o) [övertygelse]
självklart (o) [övertygelse] obviously (o) [övertygelse]
SV Synonymer för självklart EN Översättningar
givetvis [självfallet] of course
otvivelaktigt [självfallet] unquestionably
absolut [självfallet] absolute
säkerligen [självfallet] by all means
naturligtvis [självfallet] naturally
spontant [av sig själv] on the spur of the moment